Wat is Sjema Koleenoe?

Sjema Koleenoe is de zogenaamde proef-Machzor, een machzor voor Kol Nidree. Het vormde een eerste aanzet tot een nieuwe gebedenboek voor de hoge feestdagen van de Liberaal Joodse Gemeenten in Nederland.