Eloel

De grote Eloel-schoonmaak

In het voorjaar, vóór Pesach, nemen we de tijd om ons chameets, de meelwaren, op te ruimen en ons huis geschikt te maken voor Pesach en de Seder. Net zo nemen we in de maand Eloel – die 40 dagen vóór Jom Kipoer begint – de tijd onze zaken op orde te krijgen voor de Hoge Feestdagen door de bezem door ons niet-fysieke huis halen en de onafgewerkte toestanden die onze tesjoeva (letterlijk: terugkeer, ommekeer) belemmeren, op te ruimen.

טבע הנפש האנושית הוא ללכת בדרך ישרה

Rav Kook beschrijft tesjoeva als een positief, helend, proces: Mensen die van het rechte pad raken, ervaren dat dit wringt met hun aangeboren gevoel voor het juiste, want de natuur van het menselijk wezen is te gaan op een rechte weg en de innerlijke wijsheid te volgen (Orot haTesjoeva, H1). Door dit wringen worden ze somber en lijden pijn, en de pijn maakt dat ze hevig verlangen terug te keren naar het rechte pad – tesjoeva te doen, dus.

Tesjoeva

Het resultaat van tesjoeva mag dan wel aantrekkelijk zijn, maar dat betekent nog niet tesjoeva doen eenvoudig is. Het vraagt aandacht, toewijding en volhardendheid om de vruchten van de tesjoeva te plukken. De Rabbijnen geven ons hulp in de vorm van twee tradities voor de maand Eloel: dagelijks wordt in sjoel de sjofar geblazen om ons wakker te schudden, en dagelijks lezen we Tehillim (psalm) 27 als inspiratie, troost en bemoediging.

Dit jaar zijn er slechts zeer beperkt sjoeldiensten-met-aanwezigheid. Daarom biedt het College van Rabbijnen u verschillende materialen voor de maand Eloel digitaal aan: sjofarblazen en toepasselijke overdenkingen en vragen, al dan niet naar aanleiding van Tehillim 27. We wensen u allen een goede maand en goede voorbereiding!

Namens het College,

Menno ten Brink en Kine Sittig