Machzor

Waarom een nieuwe Machzor?

De machzor voor de hoge feestdagen die op dit moment in gebruik is, is indertijd, meer dan zestig jaar geleden, gemaakt met minimale middelen. Het boek bevat alleen tekst van de diensten, een Nederlandse vertaling.

De vertaling is indertijd gemaakt door Jakob Soetendorp. Hoewel het mooi Nederlands is, wordt het taalgebruik vaak als verouderd ervaren.

De oude machzor bevat geen extra uitleg. Er is niet veel informatie over waar in de dienst je bent. Navigatieinformatie ontbreekt.

Er is behoefte aan een nieuw boek, toegesneden op een nieuw publiek.