Programma van eisen
voor de nieuwe Machzor

De Nieuwe Machzor:

Helder, stimulerend en inspirerend

 

Doel van het project:

Beschikbaar maken van een gebedenboek voor de Hoge Feestdagen dat

 • Bruikbaar is bij (minstens) alle joodse gemeentes aangesloten bij het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom.
 • Uitnodigt actief mee te doen met de dienst.
 • Gebruik bij persoonlijke en groepsgewijze studie en voorbereiding op de Hoge Feestdagen stimuleert.
 • Gemakkelijk te hanteren, te volgen en te lezen is door personen van 12 tot 120.

Stuur een reactie

Vanessa Blue

Email

Programma van Eisen en Wensen  [1]

De inhoud zal bieden:

 • Een heldere structuur.
 • Naast de Hebreeuwse teksten een vertaling of samenvatting daarvan.
 • Transliteraties (of transcripties) van minstens de meestal collectief gesproken of gezongen delen.
 • Overdenkingen, mini-derasjot [2], citaten [3], inspirerende teksten, piejoetiem en afbeeldingen. [4]
 • Samenvattingen van diensten of onderdelen.
 • ‘Regieaanwijzingen’. [5]
 • De mogelijkheid snel ‘de weg te vinden’.

Welke Hebreeuwse en Nederlandse teksten?

 • Liberale versies van de traditionele diensten; deze kunnen verschillen van de huidige machzor.
 • Selichot-, Rosj-Hasjana- en Jom-Kippoerdiensten
 • Teksten voor rituelen thuis en op bv. begraafplaats
 • Tora- en Haftaralezingen en alternatieven.
 • Gebed(en) voor wie móet eten op Jom Kippoer.
 • Vertalingen waar mogelijk egalitair (“gender-neutral”).

Uitvoering fysiek boek

 • In één hand vast te houden
 • Gewicht maximaal 750g.
 • Gewicht maximaal 650g.
 • Goed open blijven liggen (denk: niet Poteach Shaar, maar Lew Shalem, Tanach)
 • Formaat ongeveer als Tanach
 • Mogelijk twee delen
 • Goed leesbaar (lettertypes en formaat te evalueren door testpanel)
 • Minimaal 2 bladwijzers
 • Gekleurde onderdelen als ‘wegwijzers’ (denk: NIK-siddoer, Lev Shalem)
 • Inleiding (samenvatting, meditatie) per dienst (herkenbaar door bv kleur papier).

Ideeën voor andere materialen

 • Tekst met links op internet
 • Grote-letterversie (print-on-demand?)
 • Losbladige versie met mogelijkheid eigen teksten in te voegen (voor rabbijnen, op bestelling?)
 • Schema’s van diensten (voor rabbijnen, gabbaim, etc., excelbestanden?)
 • Muziek te downloaden
 • CD met muziek

[1] Zeer gewenst zijn de in blauw aangegeven onderdelen, vereist de andere.

[2] Denk aan opzet ‘Five Books of Miriam’.

[3] Uit Tora, Tanach, Rabbijnse geschriften oud en nieuw.

[4] Dit alles aansluitend bij onze verscheidenheid aan progressieve opvattingen.

[5] D.w.z., staan, zitten, buigen, Ark open, etc.

school hours

M-F: 8am – 3:30pm

Address

1234 Divi St. #1000 San Francisco, CA 94220.

Phone

(135)-573-2361

Newsletter