ANBI-status

ANBI 2019

Stichting Koleenoe is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een ANBI. Dat wil zeggen, een goed doel in de zin van de Nederlandse wet. Dit houdt bijvoorbeeld in, dat giften aan de Stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Om een ANBI-status te kunnen hebben, moet een stichting voldoen aan een aantal strikte eisen. Hieronder vindt u meer informatie over de organisatie.

Stichting Koleenoe is een ANBI met begindatum 2 juli 2019. RSIN is 860207730.

De naam van de instelling

Stichting Koleenoe

Het RSIN / fiscaal nummer

860207730

De contactgegevens

Contactpersoon voor de stichting is
Rabbijn Kine Sittig.

De doelstelling

Volgens de statuten (onderdeel van de oprichtingsakte) heeft de stichting tot doel het bevorderen van de betrokkenheid bij en het vitaliseren van de beleving van hedendaags Jodendom. De stichting wil dat doel op de eerste plaats bereiken door een Joodse Gebedenboeken te publiceren. Voor het overige willen wij verwijzen naar de oprichtingsakte.

Het beleidsplan

Beleidsplan 2019

De bestuurssamenstelling, namen van de bestuurders

Voorzitter – Rabbijn Kine Sittig
Penningmeester – Naud van der Ven
Secretaris – Rabbijn Corrie Zeidler

Het beloningsbeleid

De bestuurders zijn onbezoldigd

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten – een financiële verantwoording

De stichting is in 2019 opgericht. Er wordt gewerkt aan een nieuw deel van de Machzor voor de Hoge Feestdagen. Financiële gegevens zijn te vinden in het beleidsplan Beleidsplan 2019.

Het inhoudelijk verslag van het eerste boekjaar vindt u hier, de door de kascommissie gecontroleerde en goedgekeurde jaarrekening vindt u hier.